info@kmssigorta.com.tr 0.232.232 30 30 0.232.232 34 32 ( Faks )

Ürünlerimiz

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik” ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuştur.

Risk Yönetimi Sisteminin amacı, şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır.

Şirketin maruz kaldığı risklere yönelik olarak tesis edilen politikalar piyasa koşullarında meydana gelen değişikliklere paralel olarak düzenli bir şekilde gözden geçirilmektedir. Risk yönetim sürecinde değerlendirilen riskler aşağıda yer almaktadır:

Lütfen Bizi Arayınız

Scroll to Top