info@kmssigorta.com.tr 0.232.232 30 30 0.232.232 34 32 ( Faks )

Ürünlerimiz

Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Yine aynı kurum tarafından işveren karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.Aşağıdaki teminatlar ek olarak sigorta teminatına dahil edilebilir:

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
  • İşletme kazaları
  • İmalat, montaj, işçilik kusurları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
  • Manevi tazminat talepleri
Scroll to Top